O programie e-hotel

Program e-hotel

Poznaj nowoczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem w hotelu!

Unikalność Programu e-hotel opiera się na połączeniu komponentu badawczego i społecznego w zakresie bezpieczeństwa (Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa) oraz innowacyjności w branży zabezpieczeń (Firma Elerton Sp. z o. o.). WIODĄCĄ „OSIĄ” PROGRAMU jest bowiem udział obiektu hotelowego w realizacji nowoczesnej formy ochrony aktywnej - wykorzystaniu możliwości urządzenia Elerton® Sensor.

Twórcy Programu e-hotel

Program e-hotel jest efektem współpracy dwóch podmiotów:

Firmy Elerton Sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora urządzeń Elerton® Sensor na Polskę i Europę, której misją jest nieustanne monitorowanie rynku zabezpieczeń oraz rozwój nowych technologii bezpieczeństwa.

Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa, której celem jest tworzenie i realizowanie programów badawczych i naukowych mających na celu wdrażanie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa - aktywnej ochrony dóbr i wartości oraz dostarczanie wiedzy na temat związany z bezpieczeństwem.

elerton ehotel certyfikaty